Infirmerie

Passés par l'infirmerie

Zerkane - Infirmerie des Girondins

Mehdi Zerkane

1

matchs
manqué(s)

J8

Fransergio - Infirmerie des Girondins

Rodrigues Barbosa Fransergio

1

matchs
manqué(s)

20/02/2022 : Bordeaux-Monaco

Rouyard - Infirmerie des Girondins

Davy Rouyard

2

matchs
manqué(s)

De la J3 à la J4

Onana - Infirmerie des Girondins

Jean Onana

2

matchs
manqué(s)

De la J8 à la J9

Elis - Infirmerie des Girondins

Alberth Elis

2

matchs
manqué(s)

20/02/2022 : Bordeaux-Monaco

27/02/2022 : Clermont-Bordeaux

De la J4 à la J8

Kwateng - Infirmerie des Girondins

Enock Kwateng

2

matchs
manqué(s)

20/02/2022 : Bordeaux-Monaco

27/02/2022 : Clermont-Bordeaux

Mangas - Infirmerie des Girondins

Ricardo Mangas

3

matchs
manqué(s)

27/02/2022 : Clermont-Bordeaux

06/03/2022 : Bordeaux - Troyes

13/03/2022 : Paris-Bordeaux

Lacoux - Infirmerie des Girondins

Tom Lacoux

6

matchs
manqué(s)

De la J1 à la J4

06/03/2022 : Bordeaux-Troyes

13/03/2022 : Paris-Bordeaux

Costil - Infirmerie des Girondins

Benoît Costil

7

matchs
manqué(s)

23/01/2022 : Bordeaux-Strasbourg

06/02/2022 : Reims-Bordeaux

13/02/2022 : Lens-Bordeaux

20/02/2022 : Bordeaux-Monaco

27/02/2022 : Clermont-Bordeaux

06/03/2022 : Bordeaux-Troyes

13/03/2022 : Paris-Bordeaux

Sissokho - Infirmerie des Girondins

Issouf Sissokho

8

matchs
manqué(s)

De la J5 à la J12

Briand - Infirmerie des Girondins

Jimmy Briand

10

matchs
manqué(s)

22/12/2022 : Bordeaux-Lille

02/01/2022 : Brest-Bordeaux

07/01/2022 : Bordeaux-Marseille

16/01/2022 : Rennes-Bordeaux

23/01/2022 : Bordeaux-Strasbourg

06/02/2022 : Reims-Bordeaux

13/02/2022 : Lens-Bordeaux

20/02/2022 : Bordeaux-Monaco

27/02/2022 : Clermont-Bordeaux

06/03/2022 : Bordeaux-Troyes

13/03/2022 : Paris-Bordeaux

Baysse - Infirmerie des Girondins

Paul Baysse

12

matchs
manqué(s)

J1 à J12