Infirmerie

Passés par l'infirmerie

Benrahou - Infirmerie des Girondins

Yassine Benrahou

1

matchs
manqué(s)

Kamano - Infirmerie des Girondins

François Kamano

1

matchs
manqué(s)

Prior - Infirmerie des Girondins

Jérôme Prior

1

matchs
manqué(s)

Briand - Infirmerie des Girondins

Jimmy Briand

1

matchs
manqué(s)

Nilor - Infirmerie des Girondins

Michaël Nilor

1

matchs
manqué(s)

Gajic - Infirmerie des Girondins

Milan Gajic

1

matchs
manqué(s)

Poundjé - Infirmerie des Girondins

Maxime Poundjé

2

matchs
manqué(s)

Diarra - Infirmerie des Girondins

Ibrahim Diarra

2

matchs
manqué(s)

Palencia - Infirmerie des Girondins

Sergi Palencia

2

matchs
manqué(s)

Mandanda - Infirmerie des Girondins

Over Mandanda

3

matchs
manqué(s)

De Préville - Infirmerie des Girondins

Nicolas De Préville

5

matchs
manqué(s)

Maja - Infirmerie des Girondins

Josh Maja

5

matchs
manqué(s)

Kalu - Infirmerie des Girondins

Samuel Kalu

7

matchs
manqué(s)

Sankharé - Infirmerie des Girondins

Younousse Sankharé

8

matchs
manqué(s)

Pellenard - Infirmerie des Girondins

Théo Pellenard

10

matchs
manqué(s)

Pablo - Infirmerie des Girondins

Pablo

10

matchs
manqué(s)

Sabaly - Infirmerie des Girondins

Youssouf Sabaly

14

matchs
manqué(s)

Lewczuk - Infirmerie des Girondins

Igor Lewczuk

14

matchs
manqué(s)

Cornelius - Infirmerie des Girondins

Andreas Cornelius

15

matchs
manqué(s)

Mendy - Infirmerie des Girondins

Alexandre Mendy

17

matchs
manqué(s)

Tchouaméni - Infirmerie des Girondins

Aurélien Tchouaméni

21

matchs
manqué(s)

Youssouf - Infirmerie des Girondins

Zaydou Youssouf

21

matchs
manqué(s)